ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обучения

Обученията се провеждат индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Списък на обученията и тяхната продължителност

1MS Excel за начинаещиТри месеца достъп до учебните материали
2MS Excel за напредналиТри месеца достъп до учебните материали
3Анализ на данни с MS ExcelТри месеца достъп до учебните материали
4MS Excel макросиТри месеца достъп до учебните материали
5Бази данни с MS AccessТри месеца достъп до учебните материали
6Презентации с MS PowerPointТри месеца достъп до учебните материали
7Текстообработка с MS WordТри месеца достъп до учебните материали