ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Списък на публикациите на Евгения Христова

"Вноски при заем и лизинг, пресметнати с MS Excel и калкулаторът на Windows 7"- DOWNLOAD.BG юли 2010

"Накъде ... и докъде с Ексел?"- DOWNLOAD.BG март 2010

"Управление на проекти с използване на Open Source и Free приложения"- DOWNLOAD.BG бр. 05 от 2008

"GIMP - фантасични четки за фантастични рисунки"- DOWNLOAD.BG бр. 02 от 2008

"От стария HTML сайт - нов с PHP" - DOWNLOAD.BG бр. 5 от 2005

"Прост шаблон за сайт с PHP" - DOWNLOAD.BG бр. 10 от 2005

"Гел-ефект с GIMP" - DOWNLOAD.BG бр. 2 от 2005

"Web Design с GIMP" - DOWNLOAD.BG бр. 12 от 2004

"Двустранно счетоводство с MS Access" - DOWNLOAD.BG бр. 6 от 2006

"Windows Vista на... prima vista" -DOWNLOAD.BG бр. 05 от 2007

"Excel и релационните бази данни" - DOWNLOAD.BG бр. 02 от 2005

"E-mail форма за връзка с клиенти" -DOWNLOAD.BG бр. 7 от 2006

"Шаблони за MS Word" - "Бизнес Софтуер", брой 3 от 2002

"Управление на контактите с MS Office" - "Бизнес Софтуер", брой 4 от 2002

"Двустранно счетоводство с MS Excel" - "Бизнес Софтуер", брой от 2002

"Шаблон за фактура с MS Excel" - "Бизнес Софтуер", брой 8 от 2002

"Проверка и извличане на данни от ЕГН с MS Excel" - "Бизнес Софтуер", брой 11 от 2002

"Български софтуер за складово стопанство" - DOWNLOAD.BG бр. 5 от 2004

"Двустранно счетоводство и още...
Обзор на предлагания български счетоводен софтуер"- DOWNLOAD.BG бр. 12 от 2006

DOWNLOAD.BG