ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

MS Excel макроси

Обучението се провежда индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Входно ниво: Отлично познаване на MS Excel
Цена: 220
Продължителност: Три месеца достъп до учебните материали
Учебно съдържание:
 • Контроли от лентата Forms
 • Запис на макро
 • Импорт и експорт на макроси
 • Редакторът на VBA
 • Променливи, процедури, модули
 • InputBox, MessageBox
 • Дебъгване на кода
 • If
 • Видимост на променливите, public, private
 • Извикване на процедура
 • Конструиране на функция
 • Цикли
 • Масиви
 • Range - дефиниране, обхождане
 • For Each
 • Форми - създаване, извикване, премахване
 • Контроли върху формите и техните свойства
 • Задание на малък проект - формулиране на изискванията за входни данни
 • Валидиране на входни данни
 • Изграждане на процедури, които решават проблем, класове
 • Проект - документ за разплащане
 • Проект - събиране и обработка на данни от много листи и файлове
 • Проект - форма с няколко контроли за събиране, валидиране и нанасяне на данни
 • Проект - бюджет и разходи