ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Презентации с MS PowerPoint

Обучението се провежда индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Входно ниво: Текстообработка и работа с файлове
Цена: 220
Продължителност: Три месеца достъп до учебните материали
Учебно съдържание:
 1. Въведение
 2. Екран, добавяне и изтриване на слайд
 3. Слайд с изображение
 4. Слайд с AutoShape
 5. AutoShape - Fill
 6. AutoShape – 2D
 7. AutoShape – Line
 8. AutoShape – 3D
 9. Text Box
 10. WordArt
 11. Добавяне на филм
 12. Добавяне на диаграма
 13. Добавяне на таблица
 14. Добавяне на обект
 15. Форматиране на слайда
 16. Master
 17. Команда View
 18. Движение на слайдовете
 19. Навигационни бутони
 20. Custom animation
 21. Корекции, запис на времената
 22. Анимиране на диаграми
 23. Запис като шоу - pps
 24. Нова презентация с шаблон или съветник
 25. Save As, Pack and Go
 26. Екран в последните версии
 27. Форматиране на слайдове
 28. Insert Diagram
 29. Анимиране
 30. Заключение