ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

MS Excel за напреднали

Обучението се провежда индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Входно ниво: Начални познания по MS Excel.
Цена: 220
Продължителност: Три месеца достъп до учебните материали
Учебно съдържание:
 1. Разни полезни похвати - валидност, table, trend
 2. Сумиране на символни низове
 3. Транспониране, замяна на ред със стълб
 4. Функция table
 5. Функция trend
 6. Апроксимиращи криви - trendline
 7. Задаване на валиден списък от данни - част І
 8. Задаване на валиден списък от данни - част ІІ
 9. Задаване на валидна дата
 10. Задаване на изискване за днешна дата
 11. Задаване на изискване за валидно десетично число
 12. Бази данни - сортиране и subtotals
 13. Сортиране
 14. Сортиране по повече от три колони
 15. Филтриране на данни
 16. Филтриране с допълнителни условия
 17. Задача за прием на студенти
 18. Подсуми - subtotals
 19. Вградени функции за съответствие
 20. Функция Lookup - дадено е число, търсим текст
 21. Функция Lookup - даден е текст, търсим число
 22. Функция Lookup - вариант с вектори
 23. Функция Vlookup
 24. Функция Hlookup
 25. Подсуми за приходи и разходи
 26. Приходи и разходи и връзката между тях
 27. Formula Auditing - набюдение на формулите
 28. Лентата Forms - добавяне на контрола
 29. Контрола Combo Box в комбинация с Vlookup І
 30. Контрола Combo Box в комбинация с Vlookup ІІ
 31. Бази данни - филтриране
 32. Advanced Filter - подготовка
 33. Advanced Filter - писане на критерии
 34. Advanced Filter - критерии за дата
 35. Advanced Filter - за две полета
 36. Advanced Filter - пример за суми, отговарящи на условие
 37. Advanced Filter - пример за стойност, между две числа
 38. Advanced Filter - пример за дата от времеви интервал
 39. Advanced Filter - намиране на уникални записи
 40. Advanced Filter - намерете кореспондиращите сметки
 41. Бази данни - вградени функции
 42. Функции за бази данни - подготовка
 43. Функции за бази данни - DSum, DAverage
 44. Функции за бази данни - DCount
 45. Функции за бази данни - Dmax
 46. Функции за бази данни - пример с критерии за дата
 47. Функции за бази данни - пример с критерии или за две полета
 48. Функции за бази данни - DGet
 49. Функции за бази данни - задачи за упражнения
 50. Pivot Table
 51. Pivot Table - въведение
 52. Pivot Table - видове контейнери за полета
 53. Pivot Table - старият пример с ново решение
 54. Pivot Table - изчисления за продажби и издължаване по тях
 55. Pivot Table - просрочени плащания І
 56. Pivot Table - просрочени плащания ІІ
 57. Pivot Table - пример за извадка от счетоводни данни за разходи
 58. Pivot Table - хронологичен опис
 59. Pivot Table - задаване на формули в пример за оборотна ведомост
 60. Pivot Table - малък склад
 61. Pivot Table - анализ и следене на динамиката на продажбите
 62. Данни за бюджет и разходи, обединени с Pivot Table
 63. Обединяване на данни от няколко файл с Consolidate и с PowerQuery
 64. Как да започнем с макросите?
 65. Въведение
 66. Макро команди - macros, нива на защита от макровируси
 67. Да напишем макрокоманда
 68. Да напишем макрокоманда - Flash
 69. Макрокоманди за всички работни книги
 70. Макрокоманди за всички работни книги - Flash
 71. Екран на редактора на Visual Basic, въвеждане на данни и извеждане на съобщения с MsgBox и InputBox в Excel
 72. Екран на редактора на VBA
 73. Да напишем код, MsgBox като диалог, MsgBox като функция
 74. Да напишем код, MsgBox като диалог - Flash
 75. Да упражним MsgBox като функция
 76. Функция InputBox
 77. Функция InputBox - Flash
 78. Дефиниране на променливи, оператори - If, Select Case, за цикъл, създаване на потребителска функция
 79. Често срещани типове променливи - Flash
 80. Кога е задължително деклариране на променливите?
 81. Типове числови променливи и тяхната дължина
 82. Функции за превръщане на стойностите от един в друг тип
 83. Оператор IF
 84. Средно сложен вариант на IF
 85. Средно сложен вариант на IF - Flash
 86. Пълен вариант на IF
 87. Функции
 88. Да напишем собствена функция - Flash
 89. Данък общ доход
 90. Операторът Case
 91. Select Case - Flash
 92. Оператор за цикъл For
 93. For - оператор за цикъл - Flash
 94. Оператори за цикъл While - Wend и Do-Loop
 95. Debug за търсене на грешки
 96. While Wend с Debug - Flash
 97. Сравнение на Do Loop c While Wend - Flash
 98. Приложение на темите до тук - двустранно счетоводство
 99. Приложение на наученото до тук за добавяне на данни към таблица
 100. Добавяне на данни в проста база, използване на масиви
 101. Приложение на наученото до тук за добавяне на данни към таблица
 102. Добаване на данни - Flash
 103. Работа с масиви
 104. Добавяне на записи с много полета към таблица с данни
 105. Добавяне на записи с много полета към таблица с данни -Flash
 106. Добавяне на записи, довършване - Flash
 107. Работа с контроли и форми
 108. Форми и контроли - общи положения
 109. Форма с бутон и етикет
 110. Текстова кутия и бутон за затваряне
 111. Toggle Button
 112. Спин бутон
 113. Контроли Image и ScrollBar
 114. Опционни бутони
 115. Combo Box
 116. RefEdit, CheckBox