ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Текстообработка с MS Word

Обучението се провежда индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Входно ниво: Умения за работа с файлове
Цена: 160
Продължителност: Три месеца достъп до учебните материали
Учебно съдържание:

Версии 2007 - 2016 и Writer от OpenOffice, както и много примери за обработка на специфични документи - служебно писмо, договор, оферта, дълги текстови документи, счетоводни таблици, етикети, визитки, писмо до много получатели, работа с шаблони, защита на документа.

 1. Екранът на MS Word
 2. Въвеждане на символи
 3. Съхраняване на файла
 4. Правила за въвеждане на текст
 5. Избиране на текст
 6. Грешки при избиране на текст
 7. Команда View
 8. Page Setup Print Preview
 9. Format Font – редактиране на буквите
 10. Оформление на табелата
 11. Служебно писмо, страница и букви
 12. Степени и индекси
 13. Format Paragraph Alignment
 14. Format Paragraph Indentation
 15. Format Paragraph Indentation – дублиращи бутони
 16. Spacing – разстояние между редовете
 17. Най-използвани форматирания
 18. Bullets and Numbering
 19. Format Tabs
 20. Format Tabs през рулера
 21. Format Borders And Shading
 22. Format Borders And Shading за абзатци и символи
 23. Format Columns, пренасяне
 24. Drop Cap, Change Case
 25. Упражнения
 26. Table – основни команди
 27. Table и табулатора
 28. Table оразмеряване
 29. Table – оразмеряване на рамки и клетки
 30. Упражнения с таблици
 31. Още упражнения с таблици
 32. Table – Merge и Split
 33. Table – Draw Table
 34. Сортиране и изчисления
 35. Customize
 36. Style – стилово форматиране
 37. Прекъсване за нова страница
 38. Insert Symbol
 39. Window
 40. View - Header and Footer
 41. Класически български текст
 42. Счетоводна таблица

Примери:

 1. Анкета
 2. Автоматичен текст
 3. Договор
 4. Автобиография
 5. Копиране на форматиране
 6. Заглавия
 7. Номерирани заглавия
 8. Писмо
 9. Списък
 10. Писмо до много получатели І
 11. Писмо до много получатели ІI
 12. Меню за сладкарница
 13. Промяна на стилове
 14. Математически формули
 15. Връзка с екселска таблица
 16. Печат на пликове
 17. Реклама
 18. Рекламно каре
 19. Повторение на команда
 20. Повторение със стилове
 21. Учебна програма с текстова кутия
 22. Заповед
 23. Визитна картичка
 24. Визитна картичка с лого
 25. Визитна картичка с етикети
 26. Макро
 27. Макро и бутон за него
 28. Рисуван бутон за макро
 29. Скриване и показване на команди от менюто