ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

MS Excel за начинаещи

Обучението се провежда индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Входно ниво: Умения за работа с файлове и текстообработка
Цена: 160
Продължителност: Три месеца достъп до учебните материали
Учебно съдържание:
 1. Елементи на екрана
 2. Съдържание на клетките
 3. Формули с адреси
 4. Добавяне на редове и колони
 5. Копиране на формули
 6. Избиране и изтриване
 7. Избиране, копиране, сумиране
 8. Рамки около клетките
 9. Запълване на клетките с цвят и щриховка
 10. Форматиране на буквите
 11. Форматиране на числата
 12. Подравняване на текстовете в клетките
 13. Автоматично форматиране, форматиране в зависимост от условие
 14. Format – Cells - Protection
 15. Форматиране на колони, редове и листи
 16. Прости задачи
 17. Добавяне, изтриване и показване на коментари
 18. Изтриване на редове, колони, клетки и листи
 19. Edit Paste Special
 20. Абсолютни адреси
 21. Запълване с формули и стойности
 22. Задача за запълване
 23. Оразмеряване на хартията
 24. Редактиране на страницата и на постоянните заглавия
 25. Област за разпечатване
 26. Window
 27. View
 28. Chart
 29. Insert Name
 30. Поставяне на парола
 31. Data Validation /незадължителна тема/
 32. Функции: SumIF, CountIF, Vlookup в прост пример за обобщаване на данни/незадължителна тема/