ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Видео курс по MS Access
Номер: 9
Категория: Бази данни
ISBN: 978-954-2919-02-5

Голяма част от потребителите в България, включително и работещите в държавната администрация, разполагат със стари версии на MS Office. Това е видео курс за начинаещи потребители на MS Access, създаден през 2011 година, но с интерфейса преди MS Office 2007. Курсът ще бъде подходящ за всички, които разполагат с версии 2000, 2002 или 2003. Може да ползва всички, които имат нужда от бази данни в своя бизнес и за които възможностите на MS Excel не са достатъчни. Показани са основни похвати при работа с програмата. Отделено е специално внимание на обработка на съществуващи вече данни. Демонстрира се и създаването на завършено приложение за фактуриране.

Съдържание на курса:

 • Урок 1 Въведение
 • Урок 2 Съветник за таблици, импорт на данни
 • Урок 3 Линк на таблици, важни свойства на полетата
 • Урок 4 Филтри за таблица, заявки за филтриране и от типа Crosstab
 • Урок 5 Заявки с групиране, за дублирани и уникални записи
 • Урок 6 Изравняване на полета
 • Урок 7 Празните полета са NULL
 • Урок 8 Make Table и Update Query
 • Урок 9 Append и Delete Query
 • Урок 10 Релация едно към много
 • Урок 11 Още релации
 • Урок 12 Форми
 • Урок 13 Подформи
 • Урок 14 Изчисляемо поле за обща сума
 • Урок 15 Отчети
 • Урок 16 Разпечатване на фактура
 • Урок 17 Бутон за печат върху формата
 • Урок 18 Базата, като самостоятелно приложение, Switchboard

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Access 2000, и браузер, поддържащ Flash.

Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...