ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Ексел с примери от бизнес практиката
Номер: 8
Категория: Електронни таблици
ISBN: 978-954-2919-03-2

Този курс е замислен като помагало за опресняване, актуализиране и допълване на познанията за работа с електронни таблици. Неговата учебна програма е разпределена в три дни, като всеки ден се вземат по девет урока. Започва се от най-основните неща, така че може да ползва и начинаещи потребители, а завършва със създаване на сложни отчети и прилагане на финансовите функции. Така потребителят ще може да се подготви в случай, че се нуждае от бързо практическо обучение, например при постъпване на нова работа. Примерите и темите са взети от живота и са свързани с бизнес – практиката в България. Курсът е заснет с интерфейса от преди 2007 година, който все още се използва широко в у нас. Подходящ е за потребители, които имат версии 2000, 2002 или 2003.

 • Ден първи - Част първа - Обекти в MS Excel
 • Ден първи - Част втора - Формули и адреси
 • Ден първи - Част трета - Връзки между файлове, абсолютен адрес
 • Ден първи - Част четвърта - Пример за използване на абсолютен адрес
 • Ден първи - Част пета - Запълване
 • Ден първи - Част шеста - Именувани области
 • Ден първи - Част седма - Форматиране на клетки
 • Ден първи - Част осма - Форматиране на числата
 • Ден първи - Част девета - Подравняване
 • Ден втори - Част първа - Още приложения на Paste Special
 • Ден втори - Част втора - Форматиране с условия
 • Ден втори - Част трета - Защита на работния лист, работната книга и файла
 • Ден втори - Част четвърта- Сортиране и филтриране
 • Ден втори - Част пета - Subtotals, Data Validation
 • Ден втори - Част шеста - Page Setup на една страница
 • Ден втори - Част седма- Page Setup за много страници
 • Ден втори - Част осма - Вградени функции I - Sum, Average, Min, Max, Count, countA, .
 • Ден втори - Част девета - Вградени функции II - If, SumIf, CountIf, Sumproduct, прогнозиране с Trend, STEXY и трендлиния
 • Ден трети - Част първа - Обединяване на отчети
 • Ден трети - Част втора - Pivot Table
 • Ден трети - Част трета - Vlookup, lookup
 • Ден трети - Част четвърта - Advanced Filter
 • Ден трети - Част пета - Database Function
 • Ден трети - Част шеста - Текстови функции
 • Ден трети - Част седма - Функции за дата и час
 • Ден трети - Част осма - Финансови функции
 • Ден трети - Част девета - Още финансови функции, Solver

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Excel, и браузер, поддържащ Flash.

ISBN 978-954-2919-03-2

Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...