ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Курс по MS PowerPoint
Номер: 31
Категория: Презентации
ISBN: 978-954-2919-14-8

Един курс за създаване на презентации, който отчита новите тенденции и похвати, които стават все по-необходими, особено при дистанционна работа. Примерите изискват използване на MS PowerPoint 2010, 2013 и са напълно съвместими с Microsoft 365.

 1. Екран на програмата, файлови разширения, създаване и съхраняване на файл
 2. Добавяне, изтриване и дублиране на слайдове, Layouts
 3. Views - управление на изгледите
 4. Текст - част първа. Добавяне на текст, контейнери за текст, текстова кутия, избор на текст за форматиране
 5. Текст - част втора. Форматиране на текст - цветове, специални форматирания, похвати за форматиране в MS PowerPoint
 6. Форматиране на абзаци
 7. Обекти AutoShapes - основни свойства
 8. Форматиране на AutoShapes със запълване, контур и ефекти
 9. Отношения между обектите върху слайда, Selection Pane
 10. Ръчно изчертани графики, групиране на обекти
 11. Добавяне и редактиране на снимки
 12. Tables
 13. Insert Object
 14. SmartArt
 15. Charts
 16. Header - Footer
 17. Links, Actions, Zoom
 18. Design за всички слайдове
 19. Transitions за анимиране на влизането на слайда
 20. Анимация
 21. Анимиране с тригер, анимиране на съставни обекти
 22. Запис на презентацията в други файлови формати
 23. Добавяне на видео и звук
 24. Добри практики при създаване на презентация
 25. Morph
 26. Навигация по време на презентиране, Zoom
 27. Шаблони и теми
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...