ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Макроси и SQL код за MS Access
Номер: 27
Категория: Бази данни
ISBN: 978-954-2919-10-0

Курс по MS Access за напреднали потребители, който включва използване на макроси, VBA и SQL код. Състои се от 18 урока, всеки от които е базиран върху реален проблем от практиката.

 1. Релации между таблиците
 2. Първи заявки на SQL
 3. SQL заявки за сортиране, групиране и изчисляемо поле
 4. SQL заявки с две таблици и INNER JOIN
 5. SQL заявки с две таблици Left JOIN, RIGHT JOIN
 6. Преговор и упражнения върху уроци от 1 до 5
 7. Създаване и изтриване на таблици
 8. Промяна на стойността на поле
 9. Заявки за добавяне и изтриване на записи
 10. Създаване на самостоятелно приложение с използване на макроси
 11. DOMAIN AGGREGATE FUNCTION
 12. Конвертиране на макроси към VBA, DoCmd, RunSQL
 13. Recordset
 14. Склад със среднопретеглена цена
 15. Преизчисляване на среднопретеглена цена
 16. Оценка на стойностите по доставна цена, FIFO, LIFO. Изписване по партида
 17. Двустранно счетоводство
 18. Едновременна работа с няколко бази
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...