ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Видеокурс за работа с MS Word 2010
Номер: 24
Категория: Текстообработка
ISBN: 978-954-2919-07-0

Курсът започва с теми, подходящи за начинаещи потребители, които за пръв път се запознават с текстообработка. Към всеки урок има текст, а повечето уроци имат и примерни файлове. След запознаване с основните положения, следват и по-сложни теми, които ще бъдат интересени и на опитни потребители. Темите са свързани с обработката на текстови документи в офиса - документи свързани с договори, оферти, реклами, общо административни документи по БДС. Много от темите касаят работата в екип, разглежда се създаването на големи документи със съдържание, заглавия и подзаглавия, графични обекти, акцентира се върху използването на секции и стилове - нещо, което не е много популярно в България, но за това пък е ефективно и има отношение към разбирането на работата с програмата. Засегнати са много практически задачи, свързани с таблици, със свойства на документа, защита на информацията, писмо до много получетали. Всички теми са с примери от реалния живот.

 • 1. File - създаване, съхраняване, отваряне, файлово разширение
 • 2. Изгледи - views
 • 3. Правила за въвеждане на текст
 • 4. Движение по текста, избиране на текст
 • 5. Page Setup - настройки за хартията
 • 6. Page Setup - бутони за управление, огледални полета, текст в няколко колони, изисквания на БДС за общоадминистративни документи, свързани с хартията и полетата около текста
 • Упражнение върху правилата за писане на текст и Page Setup
 • 7. Прекъсване за страница и за секция
 • 8. Форматиране на букви - Font
 • 9. Специални форматирания на буквите
 • 10. Шрифт по подразбиране, текстови ефекти, упражнения за командата Font
 • 12. Групи команди при форматиране на абзаци
 • 13. Форматиране на абзаци за общо административни документи
 • 14. Форматиране на абзаци с бутони
 • 15. Използване на табулатор
 • 16. Форматиране на списъци, форматиране с рамка и фон
 • 17. Средства и похвати за бързо форматиране с примери от практиката
 • 18. Вграждане на графичен обект в текста
 • 19. Въведение в таблиците
 • 20. Таблици за подреждане на текстове, сумиране
 • 21. Обединяване, разделяне, подравняване, полета
 • 22. Форматиране на CV, анкетна карта, рекламно каре
 • 23. Визитка, вграждане на таблица в текст
 • 24. Използване на клипборда, номериране на страниците
 • 25. Quick Parts - Auto Text и свойства на документа
 • 26. Level и Heading за струкуриране на документа
 • 27. Форматиране със стилове
 • 28. Добавяне на номера на страници, графики, бележки под черта, съдържание
 • 29. Добавяне на Shapes, SmartArt, Chart в документа, други файлови формати
 • 30. Писмо до много получатели, работа с пликове и етикети
 • 31. Настройки на Ribbon и Quick Access Toolbar
 • 32. Добавяне на контроли за попълване на данни
 • 33. Проследяване на промените, сравняване на документи, помощ
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...