ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Видеокурс за работа с електронни таблици - част първа, за MS Excel 2010
Номер: 19
Категория: Електронни таблици
ISBN: 978-954-2919-01-8

Видеокурс за работа с електронни таблици - част първа

С този курс продължаваме нашата поредица "Видеоуроци за работа с компютър" с най-новата версия на популярната програма за електронни таблици на Майкрософт - MS Excel 2010. Стремежът ни е този курс да е по-добър от вече създадените. Увеличен е броят на задачите, добавени са кратки тестове за затвърждаване на наученото. Нашата амбиция е да представим програмата по лесен и ясен за всички начин, като добавим нови примери от практиката и го обогатим с новите тенденции в използването на MS Excel в България.

 1. Елементи на екрана на MS Excel 2010
  • Тест към урока
  • Пример 1
 2. Въвеждане на текст и число, съхраняване на файла
  • Тест към урока
  • Пример 2
 3. Избиране, първи формули
  • Тест към урок 3
 4. Копиране на формули
  • Тест към урок 4
  • Задачи към урок 4
 5. Сумиране с бутон
 6. Format Cells - Font, Border
 7. Format Cells - Number
  • Примери към уроци 6 и 7
  • Тест към урок 7
 8. Изтриване на форматиране, подравняване
  • Задачи от форматиране и подравняване
  • Тест към урок 8
 9. Paste Special
  • Тест към урок 9
 10. Абсолютен адрес
 11. Запълване
  • Задачи от абсолютен адрес и запълване
 12. Page Setup - Page, Margins
 13. Разпечатване на големи таблици
 14. Диаграми - част първа
 15. Диаграми - част втора
 16. Диаграми - част трета
 17. Вградени функции - SUM, MIN, MAX, COUNT, COUNTA
  • Задачи сума, средно аритметично ...
 18. Вградени функции - IF, TREND, CONCATENATE, DATE, NOW
 19. Data Validation, Vlookup в пример за протокол
 20. Работа с именувани области
  • Примери
 21. COUNTIF, SUMIF, Format As Table
  • Примери

Както се вижда, тази част от курса съдържа и най-важните функции и похвати за обработка на база данни. Както се оказва, те са абсолютно необходими за всички потребители, които правят макар и елементарни бизнес - изчисления. Очаквайте скоро следваща част от курса, в която ще бъдат демонстрирани с примери от практиката повечето текстови, финансови, статистически, за база данни и други функции, както и Pivot Table, междинни суми, филтри.

Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...