ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: MS Access 2007 за начинаещи
Номер: 10
Категория: Бази данни
ISBN: 978-954-92271-3-0

В главната папка на този диск са уроците. Те предствляват филмчета във формат wmv и могат да се гледат с Windows Media Player или друг плейер, който поддържа този формат. Разполагате и с файловете с данни в папката accdb.

 1. Елементи на екрана
 2. Създаване на таблица
 3. Таблица по шаблон
 4. Свойства на полетата - първичен ключ,изискване за въвеждане, правила за валидност
 5. Избор на стойности в полето от падащ списък
 6. Импорт и експорт на данни
 7. Линк на таблица
 8. Видимо заглавие на колона Caption. Форматиране на клетките на таблицата
 9. Филтриране и сортиране на данните в таблицата. Total
 10. Записване на филтъра като заявка. Save As през офис бутона. Добавяне на бутон Save As
 11. Създаване на заявка от типа Select със съветник и директно в Design
 12. Заявка с изчисляемо поле
 13. Заявки от типа Total
 14. Заявка с top или за първите стойности
 15. Заявка с изравняване на полетата.
 16. Параметрични заявки
 17. Дублирани и уникални стойности на полето. Създаване на таблица с уникалните стойности
 18. Разрешаване на стартирането на заявки от типа action. Relationships - визуализиране
 19. Релационна връзка едно към много - типове свързване. Предимства при използване на релационни връзки
 20. Enforce Referential Inegrity - дефиниране и ефекти
 21. Cascade Update. Cascade Delete
 22. Справка за сметка с кореспондиращи сметки
 23. Оборотна ведомост
 24. Заявки Crosstab
 25. Намиране на дублирани и укникални записи
 26. Заявка от типа update
 27. Заявки append и delete
 28. Обобщени правила за писане на критерии
 29. Започваме приложение за фактуриране
 30. Форми - въведение
 31. Видове форми
 32. Окончателно оформление на релационните връзки на таблиците в базата
 33. Създаване на форми от таблици и заявки
 34. Добавяне на изчсиляема контрола за общата сума на фактурата
 35. Изнасяне на контрола, показваща общата стойност на фактурата върху формата
 36. Създаване на прост отчет
 37. Създаване на отчети направо в Design и Layout View
 38. Групиране на данни в отчетите
 39. Работа с подобекти в отчетите
 40. Добавяне на подотчет
 41. Отчет за фактура, създаден върху една заявка
 42. Бутон върху формата за отпечатване на фактурата
 43. Съгласуване на контроли
 44. Полета от типа прикрепен файл и описание с редактиран текст
 45. Избор на няколко възможни стойности в едно поле
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...