ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Статистически функции в MS Excel
Номер: 30
Категория: Електронни таблици
ISBN: 978-954-2919-13-1

MS Excel има всичко необходимо за повечето практически задачи по статистика на биолози, фармацевти, медици, психолози и социолози, икономисти и инженери. Освен богатия набор от вградени функции, с които спестяваме ровене в статистически таблици, разполагаме и с AddIn Data Analysis, за бързи решения на обемисти, но стандратни задачи чрез директно избиране на данните.

 1. Популярни статистически функции
 2. Графика на функцията на нормалното разпределение в пример за брой поръчки на ден
 3. Хистограма и описателна статистика с Data Analysis
 4. Функции за нормалното разпределение в MS Excel
 5. Биномно разпределение
 6. Поасоново разпределение
 7. Доверителен интервал - въведение
 8. Доверителен интервал за средното при известно стандартно отклонение
 9. Доверителен интервал за средното при неизвестно стандартно отклонение
 10. Доверителен интервал за вариацията с CHISQ
 11. Доверителен интервал за пропорция
 12. Проверка на хипотези - дефиниции
 13. Хипотези за средното - означения и формализиране на задачата
 14. Задачи за оценка на хипотезите за средното
 15. Сравняване на две извадки - общи положения
 16. Data Analysis за две зависими извадки
 17. Две извадки - оценка на разликата в средните при известни стандартни отклонения
 18. Т-тест при неизвестни стандартни отклонения за сравняване на средните
 19. Сравняване на две извадки за дисперсия
 20. Формули за ANOVA - single factor
 21. ANOVA - Data Analysis
 22. ANOVA - Two factors Without Replication
 23. ANOVA - Two-factor With Replication
 24. Регресия и корелация
 25. Оценки на резултатите от Regression
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...