ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: Видеокурс за макроси в MS Excel
Номер: 25
Категория: Електронни таблици
ISBN: 978-954-2919-08-7

Курсът е подходящ за напреднали потребители, които добре познават работата с MS Excel, но не са се занимавали с програмиране, а биха искали да обогатят и ускорят своята работа с помощта на макроси. Използването на процедури и функции за популярни практически задачи е основната цел на курса. Търсено е такова излагане на темите, което да улесни максимално всички, които за пръв път се сблъскват с писането на код.

Курсът е подходящ за всяка версия на MS Excel, защото редакторът на VBA на практика остава неизменен в последните 15 години. За всички, които имат стара версия на MS Excel са предоставени уроци, с които да могат да започнат курса, запознавайки се с особеностите на старата версия, които са малко на брой.

 • Въведение за версия 2000
  • Контроли от лентата Forms
  • Запис на макро команда
  • Работа с макро команда
  • Импорт и експорт на макроси
  • Обръщения към клетки и работни листи, Msgbox, InputBox
 • Developer Tab, контроли за въвеждане на данни
 • Запис на макро команда
 • VBA Editor
 • MsgBox - диалог и функция
 • Обръщения към клетките и работния лист
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • DIM за дефиниране на променливи
 • Input Box функция
 • Тестване на кода
 • Оператор IF
 • Записване на логически условия
 • Задача с IF
 • Извикване на процедура
 • Видимост на променливите
 • Public - Private
 • Потребителска функция
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • Control Flow - обзор
 • For ... Next
 • Варианти на For, константи
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • Масиви
 • Add Record
 • Обектът Range
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • For Each
 • Форми
 • Извикване на форма
 • Scroll Bar
 • Image
 • Combo Box
 • Option Buttons
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...