ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: MS Excel 2007 за начинаещи
Номер: 11
Категория: Електронни таблици
ISBN: 978-954-92271-2-3

Уроците в този диск предствляват филмчета във формат wmv и могат да се гледат с Windows Media Player или друг плейер, който поддържа този формат. Разполагате и с файловете с данни в папката Excel files.

 1. Елементи на екрана
 2. Писане на текст и числа
 3. Писане на формули
 4. Аритметични действия
 5. Пример с броене на пари
 6. Рамки и запълване на клетките, цвят на текста
 7. Форматиране на числата
 8. Промяна на шрифта, рисуване на рамки
 9. Подравняване на текста в клетката
 10. Изтриване на форматиране, редове, колони и листи
 11. Форматиране на редове, колони, листи, добавяне и премахване на коментар
 12. Paste Special
 13. Относителни и абсолютни адреси
 14. Запълване - fill handle
 15. Приложение на запълването - създаване на график
 16. Приложение на запълването - амфитеатрална зала
 17. Форматиране със стилове на клетки и таблици
 18. Именувани клетки и области
 19. Командите за именуваните области
 20. Изгледи
 21. Page Setup
 22. Разпечатване на големи таблици с данни
 23. Задача: Кола или такси?
 24. Диаграми
 25. Диаграми - Design
 26. Диаграми - Layout
 27. Диаграми - Format
 28. Вградени функции за сума, средно аритметично, броене и максимум
 29. Функции IF и PMT
 30. Защита на файла и работния лист
 31. Бързо редактиране на данни и диаграми
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...