Онлайн компютърно обучение

Индивидуално и групово, на конкурентни цени

Още...

Брой работни дни между две дати с MS Access

Как се пресмятат работните дни в MS Excel?

В MS Excel има функция networkdays, която позволява намирането на броя работни дни между две дати, като е необходимо да зададем начална дата, крайна дата и да изберем област от дати за празници – holidays.
Аналогично на тази функция за MS Access 2007 има решение на Майкрософт, което е публикувано на адрес:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd327646(v=office.12).aspx
Въпреки забележката, че този документ е архивиран и не се поддържа, установих, че описаните там две функции работят и за версия 2016.
В MS Access е необходимо да се направи таблица Holidays, подобна на тази в публикацията на Microsoft.
При мен това изглежда така, макар и с липсващите празници на края на годината…
Според указанията е необходимо да се състави модул, който съдържа двете функции и да се запише – аз си направих такъв и го записах като WorkDaysModule.
След това направих таблица за събития с начална и крайна дата и заявка, която пресмята разликата между датите с функцията WorkDays.
Резултатът, който първоначално получих обаче, се различаваше от този в MS Excel. И ето къде е грешката:
В сравнение с функцията на MS Excel така предложената и неподдържана функция за MS Access 2007, дава грешен резултат за интервали, в които има празници в събота и неделя.

Но таблицата с празниците за България е различна!

Според последните разпоредби за празниците в България, обаче е прието, ако един празник е в събота или неделя, следващият понеделник да бъде неработен – тоест празник.
В този случай, ако в таблицата за празниците запишем само онези, които са в делник, ще получим верен резултат, както в MS Excel, така и в MS Access.

Таблица на празниците в MS Access

Резултатът в MS Access

Ето вярната таблица за празниците, както и същите резултати от пресмятанията в MS Excel

Download