Онлайн компютърно обучение

Индивидуално и групово, на конкурентни цени

Още...

Онлайн обучение

Онлайн обучението се провежда индивидуално с всеки курсист, дори и тогава, когато този курсист е част от група!

Всечки курсист има индивидуален учебен план, разпределен по седмици. По този план той трябва да гледа определени уроци, след което трябва да се упражни с определени задачи. Решените задачи се изпращат по имейл на инструктора, отделно по имейл или скайп установяваме връзка за въпроси. Възможността да върнеш видеото към по-трудния момент и необходимостта да повториш на практика видяното осигуряват качествено разучаване на темите и възможности за прилагане им в практиката.

Получавате отстъпка при закупуване на диск за съответния курс. Така, ако има проблем с Вашата Интернет свързаност, ще можете да работите спокойно.

Текстообработка c MS Word

Версии 2000, 2007, 2010 и Writer от OpenOffice, както и много примери за обработка на специфични документи - служебно писмо, договор, оферта, дълги текстови документи, счетоводни таблици, етикети, визитки, писмо до много получатели, работа с шаблони, защита на документа. Цена на курса за индивидуално обучение - 120 лева, входно ниво - умение за работа с файлове и папки. Ако имате въпроси...

Учебна програма
 1. Екранът на MS Word
 2. Въвеждане на символи
 3. Съхраняване на файла
 4. Правила за въвеждане на текст
 5. Избиране на текст
 6. Грешки при избиране на текст
 7. Команда View
 8. Page Setup Print Preview
 9. Format Font – редактиране на буквите
 10. Оформление на табелата
 11. Служебно писмо, страница и букви
 12. Степени и индекси
 13. Format Paragraph Alignment
 14. Format Paragraph Indentation
 15. Format Paragraph Indentation – дублиращи бутони
 16. Spacing – разстояние между редовете
 17. Най-използвани форматирания
 18. Bullets and Numbering
 19. Format Tabs
 20. Format Tabs през рулера
 21. Format Borders And Shading
 22. Format Borders And Shading за абзатци и символи
 23. Format Columns, пренасяне
 24. Drop Cap, Change Case
 25. Упражнения
 26. Table – основни команди
 27. Table и табулатора
 28. Table оразмеряване
 29. Table – оразмеряване на рамки и клетки
 30. Упражнения с таблици
 31. Още упражнения с таблици
 32. Table – Merge и Split
 33. Table – Draw Table
 34. Сортиране и изчисления
 35. Customize
 36. Style – стилово форматиране
 37. Прекъсване за нова страница
 38. Insert Symbol
 39. Window
 40. View - Header and Footer
 41. Класически български текст
 42. Счетоводна таблица

Примери:

 1. Анкета
 2. Автоматичен текст
 3. Договор
 4. Автобиография
 5. Копиране на форматиране
 6. Заглавия
 7. Номерирани заглавия
 8. Писмо
 9. Списък
 10. Писмо до много получатели І
 11. Писмо до много получатели ІI
 12. Меню за сладкарница
 13. Промяна на стилове
 14. Математически формули
 15. Връзка с екселска таблица
 16. Печат на пликове
 17. Реклама
 18. Рекламно каре
 19. Повторение на команда
 20. Повторение със стилове
 21. Учебна програма с текстова кутия
 22. Заповед
 23. Визитна картичка
 24. Визитна картичка с лого
 25. Визитна картичка с етикети
 26. Макро
 27. Макро и бутон за него
 28. Рисуван бутон за макро
 29. Скриване и показване на команди от менюто

MS Excel за начинаещи

Версии 2000, 2007 и 2010. Входно ниво - умение за работа с операционната система и текстообработка. Цена на курса за индивидуално обучение - 120 лева. Ако имате въпроси...

Учебна програма
 1. Елементи на екрана
 2. Съдържание на клетките
 3. Формули с адреси
 4. Добавяне на редове и колони
 5. Копиране на формули
 6. Избиране и изтриване
 7. Избиране, копиране, сумиране
 8. Рамки около клетките
 9. Запълване на клетките с цвят и щриховка
 10. Форматиране на буквите
 11. Форматиране на числата
 12. Подравняване на текстовете в клетките
 13. Автоматично форматиране, форматиране в зависимост от условие
 14. Format – Cells - Protection
 15. Форматиране на колони, редове и листи
 16. Прости задачи
 17. Добавяне, изтриване и показване на коментари
 18. Изтриване на редове, колони, клетки и листи
 19. Edit Paste Special
 20. Абсолютни адреси
 21. Запълване с формули и стойности
 22. Задача за запълване
 23. Оразмеряване на хартията
 24. Редактиране на страницата и на постоянните заглавия
 25. Област за разпечатване
 26. Window
 27. View
 28. Chart
 29. Insert Name
 30. Поставяне на парола
 31. Data Validation /незадължителна тема/
 32. Функции: SumIF, CountIF, Vlookup в прост пример за обобщаване на данни/незадължителна тема/

MS Excel за напреднали

Версии 2000, 2007, 2010. Входно ниво - базови умения за работа с MS Excel, добра компютърна грамотност. Цена на курса за индивидуално обучение - 120 лева. Ако имате въпроси...

Учебна програма
 1. Разни полезни похвати - валидност, table, trend
 2. Сумиране на символни низове
 3. Транспониране, замяна на ред със стълб
 4. Функция table
 5. Функция trend
 6. Апроксимиращи криви - trendline
 7. Задаване на валиден списък от данни - част І
 8. Задаване на валиден списък от данни - част ІІ
 9. Задаване на валидна дата
 10. Задаване на изискване за днешна дата
 11. Задаване на изискване за валидно десетично число
 12. Бази данни - сортиране и subtotals
 13. Сортиране
 14. Сортиране по повече от три колони
 15. Филтриране на данни
 16. Филтриране с допълнителни условия
 17. Задача за прием на студенти
 18. Подсуми - subtotals
 19. Вградени функции за съответствие
 20. Функция Lookup - дадено е число, търсим текст
 21. Функция Lookup - даден е текст, търсим число
 22. Функция Lookup - вариант с вектори
 23. Функция Vlookup
 24. Функция Hlookup
 25. Подсуми за приходи и разходи
 26. Приходи и разходи и връзката между тях
 27. Formula Auditing - набюдение на формулите
 28. Лентата Forms - добавяне на контрола
 29. Контрола Combo Box в комбинация с Vlookup І
 30. Контрола Combo Box в комбинация с Vlookup ІІ
 31. Бази данни - филтриране
 32. Advanced Filter - подготовка
 33. Advanced Filter - писане на критерии
 34. Advanced Filter - критерии за дата
 35. Advanced Filter - за две полета
 36. Advanced Filter - пример за суми, отговарящи на условие
 37. Advanced Filter - пример за стойност, между две числа
 38. Advanced Filter - пример за дата от времеви интервал
 39. Advanced Filter - намиране на уникални записи
 40. Advanced Filter - намерете кореспондиращите сметки
 41. Бази данни - вградени функции
 42. Функции за бази данни - подготовка
 43. Функции за бази данни - DSum, DAverage
 44. Функции за бази данни - DCount
 45. Функции за бази данни - Dmax
 46. Функции за бази данни - пример с критерии за дата
 47. Функции за бази данни - пример с критерии или за две полета
 48. Функции за бази данни - DGet
 49. Функции за бази данни - задачи за упражнения
 50. Pivot Table
 51. Pivot Table - въведение
 52. Pivot Table - видове контейнери за полета
 53. Pivot Table - старият пример с ново решение
 54. Pivot Table - изчисления за продажби и издължаване по тях
 55. Pivot Table - просрочени плащания І
 56. Pivot Table - просрочени плащания ІІ
 57. Pivot Table - пример за извадка от счетоводни данни за разходи
 58. Pivot Table - хронологичен опис
 59. Pivot Table - задаване на формули в пример за оборотна ведомост
 60. Pivot Table - малък склад
 61. Pivot Table - анализ и следене на динамиката на продажбите
 62. Данни за бюджет и разходи, обединени с Pivot Table
 63. Обединяване на данни от няколко файл с Consolidate и с PowerQuery
 64. Как да започнем с макросите?
 65. Въведение
 66. Макро команди - macros, нива на защита от макровируси
 67. Да напишем макрокоманда
 68. Да напишем макрокоманда - Flash
 69. Макрокоманди за всички работни книги
 70. Макрокоманди за всички работни книги - Flash
 71. Екран на редактора на Visual Basic, въвеждане на данни и извеждане на съобщения с MsgBox и InputBox в Excel
 72. Екран на редактора на VBA
 73. Да напишем код, MsgBox като диалог, MsgBox като функция
 74. Да напишем код, MsgBox като диалог - Flash
 75. Да упражним MsgBox като функция
 76. Функция InputBox
 77. Функция InputBox - Flash
 78. Дефиниране на променливи, оператори - If, Select Case, за цикъл, създаване на потребителска функция
 79. Често срещани типове променливи - Flash
 80. Кога е задължително деклариране на променливите?
 81. Типове числови променливи и тяхната дължина
 82. Функции за превръщане на стойностите от един в друг тип
 83. Оператор IF
 84. Средно сложен вариант на IF
 85. Средно сложен вариант на IF - Flash
 86. Пълен вариант на IF
 87. Функции
 88. Да напишем собствена функция - Flash
 89. Данък общ доход
 90. Операторът Case
 91. Select Case - Flash
 92. Оператор за цикъл For
 93. For - оператор за цикъл - Flash
 94. Оператори за цикъл While - Wend и Do-Loop
 95. Debug за търсене на грешки
 96. While Wend с Debug - Flash
 97. Сравнение на Do Loop c While Wend - Flash
 98. Приложение на темите до тук - двустранно счетоводство
 99. Приложение на темите до тук - потребителска функция за "словом"
 100. Приложение на наученото до тук за добавяне на данни към таблица
 101. Добавяне на данни в проста база, използване на масиви
 102. Приложение на наученото до тук за добавяне на данни към таблица
 103. Добаване на данни - Flash
 104. Работа с масиви
 105. Добавяне на записи с много полета към таблица с данни
 106. Добавяне на записи с много полета към таблица с данни -Flash
 107. Добавяне на записи, довършване - Flash
 108. Работа с контроли и форми
 109. Форми и контроли - общи положения
 110. Форма с бутон и етикет
 111. Текстова кутия и бутон за затваряне
 112. Toggle Button
 113. Спин бутон
 114. Контроли Image и ScrollBar
 115. Опционни бутони
 116. Combo Box
 117. RefEdit, CheckBox

MS Excel макроси

Входно ниво - отлично познаване на MS Excel. Цена на курса за индивидуално обучение - 240 лева. Ако имате въпроси...

Учебна програма
 • Контроли от лентата Forms
 • Запис на макро
 • Импорт и експорт на макроси
 • Редакторът на VBA
 • Променливи, процедури, модули
 • InputBox, MessageBox
 • Дебъгване на кода
 • If
 • Видимост на променливите, public, private
 • Извикване на процедура
 • Конструиране на функция
 • Цикли
 • Масиви
 • Range - дефиниране, обхождане
 • For Each
 • Форми - създаване, извикване, премахване
 • Контроли върху формите и техните свойства
 • Задание на малък проект - формулиране на изискванията за входни данни
 • Валидиране на входни данни
 • Изграждане на процедури, които решават проблем, класове
 • Проект - документ за разплащане
 • Проект - събиране и обработка на данни от много листи и файлове
 • Проект - форма с няколко контроли за събиране, валидиране и нанасяне на данни
 • Проект - бюджет и разходи

Бази данни с MS Access - начинаещи

Курсове за версии 2000, 2007, както и курс за SQL в MS Access. Входно ниво - отлична компютърна грамотност, умение за работа с електронни таблици и познаване на средствата за работа с бази данни в MS Excel. Цена на курса за индивидуално обучение - 150 лева. Ако имате въпроси...

Учебна програма
 1. Създаване на база, таблици - импорт и експорт на данни, основни понятия
 2. Създаване на празна база данни
 3. Отваряне на съществуваща база
 4. Създаване на база от вградените шаблони на Майкрософт
 5. Елементи на екрана на
 6. Нова таблица с директно въвеждане на данните
 7. Създаване на таблица в Design
 8. Primary Key, задаване в Design
 9. Изискване за въвеждане на стойност по подразбиране, правило за валидност и текст, обясняващ правилото за валидност
 10. Интерфейс на таблиците, форматиране на редове и колони
 11. Импорт на данни от екселски файл
 12. Избор на стойности от падащ списък, създаване на релации между таблиците с Lookup Wizard
 13. Филтриране и сортиране
 14. Експорт на данни към Word и Excel Заявки от типа Select с по-голямо и по-малко
 15. Заявки от типа Select за избор на определена стойност. Параметрични заявки.
 16. Заявки Total
 17. Заявки Crosstab
 18. Подреждане на няколко прозореца
 19. Изравняване на стойности от две таблици
 20. SQL - Left, Right, Inner Join
 21. Решаване на задачата за длъжниците
 22. Make Table Query
 23. Update Query
 24. Append Query
 25. Delete Query Relationships
 26. Relationships - по-строги връзки
 27. Какво е значението на Enforce Referntial Integrity, Cascade Update, Cascade Delete Пример за склад
 28. Несвързани записи
 29. Приложение за издаване на фактури - създаване на таблиците
 30. Създаване на форми
 31. Формата като таблица - изглед Datasheet
 32. Свойства на контролите
 33. Свойства на формите
 34. Subform в основната форма на фактурата
 35. Subform, за цените на стоките и произведението на цена по количество
 36. Форма за фактура, пресмятаща общата стойност на сделката
 37. Заявка за отчета, отпечатващ фактурата
 38. Изчисляемо поле за сумата на фактурата върху отчета
 39. Скриване на повтарящите се стойности
 40. Бутон върху формата за отпечатване на фактурата
 41. Съгласуване на контроли
 42. Филтриране при формите
 43. Отчети - генериране, редактиране, подотчети
 44. Отчети и пододчети

Бази данни с MS Access - напреднали

Курс за макроси и SQL в MS Access. Входно ниво - познания по MS Access и VBA. Цена за индивидуално обучение за нови курсисти - 150 лева. За клиенти, които са преминали вече курс по MS Access за начинаещи има отстъпка. Ако имате въпроси...

Учебна програма

Курс по MS Access за напреднали потребители, които трябва да ползват програмата за анализ на данни и за създаване на малки самостоятелни приложения. Включва използване на макроси, VBA и SQL код.

 1. Релации между таблиците
 2. Първи заявки на SQL от типа SELECT - синтаксис, пускане в MS Access, аналогия с филтър в MS Excel.
 3. SQL заявки за сортиране, групиране и изчисляемо поле. Синтаксис, примери, писане на заявки, аналогия с Pivot Table, Sort и Subtotals
 4. SQL заявки с две таблици и INNER JOIN - синтаксис, характерни задачи аналогия със Vlookup на MS Excel.
 5. SQL заявки с две таблици Left JOIN, RIGHT JOIN - синтаксис, характерни задачи, предимства в сравнение с MS Excel.
 6. Преговор и упражнения върху уроци от 1 до 5 върху разнообразни бази данни. Дискутираме и задачи от практиката на курсиста, ако той има такива въпроси.
 7. Създаване и изтриване на таблици и особености на различните типове полета - индексирани, текстови, числени, логически. Аналогия със заявките от типа Delete.
 8. Промяна на стойността на поле - аналогия с Update заявки. Добавяне на макрос към бутон от форма с цел стартиране на Action заявка през него.
 9. Заявки за добавяне и изтриване на записи. Синтаксис, заявки от типа Delete, създаване на фрагмент от приложение за двустранно счетоводство.
 10. Създаване на самостоятелно приложение с използване на макроси. Таблици, връзки между тях, идея за работа на приложението. Създаване на необходимите заявки, форми и отчети. Работи се върху приложение за заприходяване и изписване на стоки в малък склад с проследяване на наличностите. Възможна е разработка и на малко приложение по идея на курсиста.
 11. DOMAIN AGGREGATE FUNCTION - синтаксис, аналогия с SQL заявки с групиране и особености при написване, приложение, аналогия с Database Function от MS Excel, допълване на приложението от предния урок със справочни полета използващи тази група функции
 12. Конвертиране на макроси към VBA, DoCmd, RunSQL -приложения, търсене на по-лесни начини за писане на VBA код, умения за намиране на информация за обекти, използвани при писане на модули. Продължаваме да усъвършенстваме приложението за склад, добавяме форма за изпращане на имейли до клиенти.
 13. Recordset - инициализиране, обхождане, добавяне и изтриване на запис от таблица, използване при съществуваща и временна заявка.
 14. Склад със среднопретеглена цена - приложение за склад със заприходяване и изписване, реализация на таблици, заявки, форми с бутони и макроси.
 15. Преизчисляване на среднопретеглена цена - довършване на приложението за склад с модул за преизчисляване, посочване на запис за промяна с бутони и модална форма.
 16. Оценка на стойностите по среднопретеглена цена, FIFO, LIFO. Изписване по партида - идея на приложението, създаване на форма с подформи и бутони.
 17. Двустранно счетоводство - разработка на малко приложение с използване на наученото до тук.
 18. Едновременна работа с няколко бази - идея, свойства в таблици и заявки, които определят работа с няколко бази, разделяне на база. Въвеждане на данни от няколко места в една или няколко бази, представляващи приложение. Runtime.

Презентации с MS PowerPoint

Курсове за версии 2000, 2007, 2010, както и OpenOffice.Impresse. Входно ниво - работа с файлове, текстообработка. Цена на курса за индивидуално обучение - 120 лева.

Учебна програма
 1. Въведение
 2. Екран, добавяне и изтриване на слайд
 3. Слайд с изображение
 4. Слайд с AutoShape
 5. AutoShape - Fill
 6. AutoShape – 2D
 7. AutoShape – Line
 8. AutoShape – 3D
 9. Text Box
 10. WordArt
 11. Добавяне на филм
 12. Добавяне на диаграма
 13. Добавяне на таблица
 14. Добавяне на обект
 15. Форматиране на слайда
 16. Master
 17. Команда View
 18. Движение на слайдовете
 19. Навигационни бутони
 20. Custom animation
 21. Корекции, запис на времената
 22. Анимиране на диаграми
 23. Запис като шоу - pps
 24. Нова презентация с шаблон или съветник
 25. Save As, Pack and Go
 26. Екран в последните версии
 27. Форматиране на слайдове
 28. Insert Diagram
 29. Анимиране
 30. Заключение

Web Design за начинаещи

Курс за HTML5 и CSS, на база на видеото от едноименния диск. Входно ниво - отлична компютърна грамотност и текстообработка. Работи се със свободни програмни продукти, като Notepad++, GIMP и NetBeans. Не се използват редактори, автоматично генериращи HTML и CSS. Всеки курсист трябва да създаде самостоятелно малък статичен сайт, като използва наученото и да го публикува в Интернет, на предоставеният му поддомейн. Курсът е подходящ за хора, които не са професионални уеб дизайнери, но трябва да поддържат сайт през контролен панел. Цена на курса за индивидуално обучение - 250 лева. Ако имате въпроси...

Учебна програма
 1. Въведение – код на празна страница, файлово разширение, текстов редактор Notepad++, понятие за енкодинг на текста, браузери.
 2. HTML5 - Добавяне на заглавия, абзаци
 3. HTML5 - Добавяне файл с изображение, път до файла
 4. HTML5 - Добавяне на линкове между страниците, структура на малък сайт
 5. HTML5 - Още тагове - прилики и различия
 6. HTML5 - Откриване на грешки, валидиране на кода
 7. HTML5 - Тагове за списъци
 8. HTML5 - Тагове за таблици
 9. HTML5 - Семантични елементи
 10. HTML5 - Тагове за форми
 11. Основни понятия от стилизирането на страници със CSS
 12. CSS - Селектори
 13. CSS - Цветовете
 14. CSS - Буквите
 15. CSS - Текстът
 16. CSS - Box Model
 17. CSS - Display
 18. CSS - Position
 19. CSS - Float
 20. CSS - Pseudo Classes
 21. CSS - Border
 22. CSS - Horizontal Menu
 23. CSS - Verical Menu
 24. CSS - Responsive Design
 25. CSS - Overflow & iframe
 26. CSS - Background
Поръчка на курс

Име:

Фамилия

e-mail адрес

Телефон:

Избирам курс по:

Дата на започване:

Начин на плащане :

Моля,въведете горния код!

Ако е необходима фактура, попълнете полета за БУЛСТАТ, организация, МОЛ и адрес! За издаване на фактура, плащането трябва да бъде по банков път или в брой. ЕТ Евгения Христова не е регистриран по ДДС.

Организация:

БУЛСТАТ:

Адрес:

МОЛ:

Изпращане: