Онлайн компютърно обучение

Индивидуално и групово, на конкурентни цени

Още...

Фирмено присъствено обучение

Предлагаме фирмено обучение, съобразено със спецификата на конкретната организация по MS Word, MS Excel, MS Access бази данни, VBA.

Фирмено онлайн обучение

Ефективно и изгодно онлайн обучение по MS Word, MS Excel, MS Access бази данни, VBA.

Индивидуално онлайн обучение

Провежда се с видео уроци със звук, които можете да гледате от домашния компютър. За всеки курсист се изготвя малък сайт и индивидуална учебна програма. В курсовете за текстообработка и електронни таблици имате достъп до уроците за всички версии, но Вашият план е съобразен с версията, с която разполагате. Учите с инструктор, можете да зададете своите въпроси и да изпратите проблемните файлове.

Цените са между 120 и 250 лева за двумесечен курс. Това е една напълно достъпна цена за отлично качество, особено ако сте мотивирани да учите редовно!

Консултации по предварително уговорена тема

Решаването на конкретен проблем не е обучение. Ако искате такава услуга, ще трябва да формулирате точно своите очаквания за решението, цена 60 лева на учебен час. Повече...