Онлайн компютърно обучение

Индивидуално и групово, на конкурентни цени

Още...

Фирмено онлайн обучение

Онлайн курсове

 • MS Word - форматиране на символи, хартия, абзаци. Таблици, стилови формати. Правила за форматиране на общо административни документи. Много примери и задачи свързани с разнообразни типове текст. Цена 120 лв.
 • MS Excel за начинаещи - формули, форматиране, адресиране, диаграми, популярни вградени функции, подготовка за печат. Цена 120 лв.
 • MS Excel за напреднали
  Обработка на данни - сортиране, филтриране, междинни суми, Pivot Table, функции от групата Lookup Reference, текстови, логически, финансови, статистически и Database, What If Analysis, оптимизация, Solver, PowerQuery. Темите са представени с много задачи от практиката.
  Макроси в MS Excel - променливи, процедури, модули, логически оператори, форми и контроли, похвати при писане на VBA код, представени с примери от практиката. Входно ниво - отлично познаване на MS Excel. Цена 250 лв.
 • MS PowerPoint - форматирания и обекти върху слайдовете, създаване на схеми и диаграми, форматиране на презентацията, анимация, похвати при пренасяне и показване на презентацията. Цена 120 лв.
 • MS Access бази данни - таблици, заявки, форми и отчети, анализ на данни паралелно с MS Excel и MS Access, SQL, макроси, VBA. Цена 250 лв.

Как се провеждат?

 • Безплатен тест входно ниво;
 • Предварително се договаря учебния план, може да се включат специфични теми и проблеми;
 • Курсистите получават достъп за един месец до качествени учебните материали - видео със звук за темите и начина на решаване на задачите, файлове с текстове и задачи, тестове. Видеата по темите са кратки и лесни за възприемане, разработени са въз основа на богат опит;
 • Курститие работят по седмичен график, който съдържа темите за гледане и задачите по тях. Връзка с преподавателя е по скайп и имейл за домашни и въпроси;
 • Продължителност - един месец или по договаряне; Отстъпки при по-големи групи;
 • Независимост от версиите на програмните продукти, предлагаме уроци за различни версии.
 • Домашните са индивидуални, задължителни и се проверявани по имейл, на края всеки разработва малка индивидуална курсова задача;
 • За проведеното обучение се подписва протокол. На лицата предали всички домашни и курсовата работа се издава удостоверение;