Онлайн компютърно обучение

Индивидуално и групово, на конкурентни цени

Още...

Фирмено присъствено обучение

Върху какво?

 • MS Word - форматиране на символи, хартия, абзаци. Таблици, стилови формати. Правила за форматиране на общо административни документи. Много примери и задачи свързани с разнообразни типове текст.
 • MS Excel за начинаещи - формули, форматиране, адресиране, диаграми, популярни вградени функции, подготовка за печат.
 • MS Excel за обработка на данни - сортиране, филтриране, междинни суми, Pivot Table, функции от групата Lookup Reference, текстови, логически, финансови, статистически и Database, What If Analysis, оптимизация, Solver, PowerQuery. Темите са представени с много задачи от практиката.
 • Макроси в MS Excel - променливи, процедури, модули, логически оператори, форми и контроли, похвати при писане на VBA код, представени с примери от практиката. Входно ниво - отлично познаване на MS Excel.
 • MS PowerPoint - форматирания и обекти върху слайдовете, създаване на схеми и диаграми, форматиране на презентацията, анимация, похвати при пренасяне и показване на презентацията.
 • MS Access бази данни - таблици, заявки, форми и отчети, анализ на данни паралелно с MS Excel и MS Access, SQL, макроси, VBA.

Как?

 • Преподавателят провежда обучението в офиса на клиента, в удобно за него време;
 • Безплатен тест входно ниво, през Интернет или на хартия;
 • Предварително се договаря учебния план и продължителността;
 • Възможност за включване на специфични теми и решения на проблеми;
 • Независимост от версиите на програмните продукти. Предлаганите уроци могат да бъдат за MS Windows 8, MS Windows 7, MS Office 2007, 2010 или по-стари версии;
 • Качествени учебни материали за всеки курсист върху DVD. Материалите са комплектовани специално за договорения учебен план и съдържат учебни филми със звук, текст, задачите от курса;
 • Индивидуални домашни, проверявани по имейл;
 • За проведеното обучение се подписва протокол, а при желание се издават удостоверения след кратък изпит на края;
 • Оптималният брой курсисти в група е от 3 до 10 души;
 • Учебните планове са разчетени за около 20 учебни часа, ориентировъчна цена - 900 лева за група.