Онлайн компютърно обучение

Индивидуално и групово, на конкурентни цени

Още...

Консултации и проекти

MS Office и прилагане на макроси

Проблеми, свързани с въвеждане и обобщаване на данни, задачи, свързани с дообработка на данни получени от складова или счетоводна програма, често пъти се решават ефективно с макроси, без да се налага целия персонал на фирмата да извършва сложни изчисления с MS Excel.

Финанси и счетоводство

Задачи, свързани с изчисления в областта на финансите - анализи, инвестиции, оптимизиране, приложение на финансови и счетоводни функции.

Web Design

Приемаме и поръчки, свързани със създаването на сайтове с използване на PHP и MySQL бази данни.

Нашият подход...

Внимателно вникваме в проблема на клиента, търсим оптималното решение от гледна точка на усилия, време и пари ... пишете ни!